Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg stap dichterbij

Foto's: Begeleiding en Advies Sportterreinen (B.A.S.)

De gemeenteraad van Rijswijk is donderdagnacht akkoord gegaan met het verder uitwerken van de bouw van een multifunctionele accommodatie (afm) op sportpark Elsenburg. Hiervoor is een krediet van 13 miljoen euro ter beschikking gesteld. Van de 31 raadsleden stemden 26 voor, de fracties van VVD en CDA stemden tegen.

Fractievoorzitter Coen Sleddering van de Rijswijkse VVD had het tijdens het debat over een ‘uit de hand gelopen project’ en wees erop dat het krediet in de loop der jaren van 4 miljoen naar 13 miljoen omhoog is gegaan. “Kan Rijswijk dat betalen?” vroeg Sleddering zich hardop af. “Dit is geen goed voorstel, mijn fractie stelt voor dit voorstel terug te nemen in de begrotingsbehandeling, zo niet dan stemt de VVD tegen”. Aldus geschiedde.

Reflectie
Een dag na het voor zijn vereniging, de Rijswijksche Hockeyclub, zo positief verlopen debat, heeft Koen Caminada tijd voor reflectie. Caminada is al jarenlang bij RHC betrokken en kreeg onlangs nog een Koninklijke onderscheiding vanwege zijn langdurige en vrijwillige inzet voor de club. Het is alweer tien jaar geleden dat de stichting sportaccommodatie een denkbeeld indiende bij het college van B&W van Rijswijk op het ontwerp bestemmingsplan ‘Sion-’t Haantje’. Er kon toen nog geen bouwplan gerealiseerd worden omdat het sportcomplex binnen de veiligheidscirkel rondom TNO lag. Op die cirkel zouden munitie en explosieven aanwezig zijn. “Het werd een lang traject, ook juridisch”, kijkt Caminada terug. “Er waren beroepszaken bij de Raad van State nodig, maar inmiddels heeft TNO de activiteiten elders ondergebracht. Dus ontstond ruimte om opnieuw met bouwplannen aan de gang te gaan. De planvorming van de uitbreiding met watervelden op het complex kwam tijdens de coronaperiode tot stand”, herinnert Caminada zich nog helder.

In het plangebied loopt een hoogspanningsleiding waarop niet mag worden gebouwd. Bovendien loopt er een hoofdgasleiding onder de hockeyvelden. Beide leidingen zorgen ervoor dat er niet één grote, maar twee kleine mfa’s gerealiseerd worden.

Als alles volgens plan verloopt kan de MFA, waarin ook Fietscrossclub Rijswijk (FCC) en wielerverendiging De Spartaan zitten, in augustus 2025 geopend worden. In de gebouwen komt ook ruimte voor maatschappelijke (buurt)activiteiten zoals fysio en kinderopvang.

Deze artikelen heeft u misschien gemist