Reguliere tarief trouwen Huis van de stad

In de legesverordening wordt voor het trouwen en aangaan van een geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis en tussen alle andere locaties onderscheid gemaakt in de leges. Momenteel is de gemeente gehuisvest in locatie Hoogvoorde en daarom wordt alleen deze locatie aangemerkt als gemeentehuis. Alle andere locaties, waaronder ook het Huis van de stad, worden gezien als een buitenlocatie. Voor de buitenlocaties gelden andere leges.

Het college van B&W heeft besloten om af te wijken van dat wat in de verordening staat en het reguliere tarief voor het trouwen en geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis ook te laten gelden voor het Huis van de stad. Hiermee worden de kosten voor een huwelijk en geregistreerd partnerschap in het Huis van de Stad gelijkgetrokken aan dat van Hoogvoorde.

De VVD had hier al eerder vragen aan het college gesteld. Zij vonden het verschil tussen trouwen in Hoogvoorde en in het Huis van de Stad onwenselijk en niet uit te leggen.

Zie ook: https://www.rijswijk.nl/vanaf-1-mei-kunnen-rijswijkers-weer-trouwen-het-huis-van-de-stad

Deze artikelen heeft u misschien gemist