Statushouders en spoedzoekers verhuizen volgend jaar naar flexwooncentrum Plaspoelpolder

Het grote kantoorpand aan de Verrijn Stuartlaan hoek Bordwijkstraat aan de rand van de Plaspoelpolder, wordt medio 2024 hoogstwaarschijnlijk het onderkomen voor spoedzoekers en statushouders.
Tijdens een raadscommissie op dinsdag informeerde wethouder Gijs van Malsen (PvdA, onder meer Volkshuisvesting) naar aanleiding van een vraag van fractievoorzitter Danny van Dam (WIJ Rijswijk) de leden van de commissie het Forum Stad dat het de bedoeling is dat het pand wordt omgebouwd tot vierhonderd flatwoningen.

Deze locatie wordt de tweede locatie na de plek op het voormalige terrein van het asielzoekerscentrum (azc) aan de Lange Kleiweg. Het geplande centrum voor flexibel wonen gaat daar hoogstwaarschijnlijk op 1 maart aanstaande open. De nu nog in het Best Western hotel verkerende statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning, red.) verhuizen dan naar de Lange Kleiweg. Omdat Rijkswaterstaat het voormalige azc-terrein claimt, moet het flexwooncentrum in 2025 dicht. Het is de bedoeling dat deze statushouders daarna verhuizen naar een woning uit de reguliere voorraad óf verhuizen naar het pand aan de Verrijn Stuartlaan. Op de vraag van Maaike Harmsen (ChristenUnie) of het niet mogelijk is om de statushouders in één keer naar het flatwooncentrum over te brengen, antwoordde de wethouder negatief. “Naar verwachting gaat het flexwooncentrum aan de Lange Kleiweg op of rond 1 maart open. Alles is nu al in kannen en kruiken om dat te realiseren. Dan verhuizen we ook de bewoners die nu in Best Western zitten naar deze plek” aldus de wethouder.

De vierhonderd flexwoningen kunnen straks zeshonderd mensen herbergen. Rijswijk ontvangt van de Rijksoverheid voor het flexwooncentrum een subsidie van 4,8 miljoen euro. Dit bedrag is bedoeld voor zowel de ombouw van de units op het voormalig azc-terrein, als van het verbouwen van het pand aan de Verrijn Stuartlaan.

Deze artikelen heeft u misschien gemist