Haagse raad stemt in met nieuwe groene fietsroute tussen Den Haag en Voorburg 

Donderdag heeft de Haagse gemeenteraad ingestemd met een nieuwe, groene fiets- en wandelroute richting Voorburg. Vanaf de Binckhorstlaan kunnen fietsers en wandelaars via Station Laan van NOI straks makkelijk het spoor en de snelweg oversteken. De zogeheten ‘Verlengde Velostrada’ start tussen Binck36 en het spoor. De aanleg begint waarschijnlijk rond de zomer van 2025. In 2027 kunnen mensen dan echt gebruik maken van de nieuwe route.

Wethouder Robert van Asten is blij dat de gemeenteraad haar goedkeuring heeft gegeven aan het plan: “Den Haag wil het fietsers en wandelaars zo prettig mogelijk maken. Daarom leggen we snelle, veilige en comfortabele routes aan. Deze nieuwe route is een flinke upgrade voor mensen die naar Voorburg willen fietsen en wandelen. Die hoeven straks niet meer door de Schenktunnel, tussen de Rivierenbuurt en Bezuidenhout. Die voelt voor een hoop fietsers nu nog als naargeestig en onveilig.”   

Groene route naar Voorburg

De nieuwe fiets- en wandelroute verbindt de Binckhorst en Voorburg-Noord en neemt een grote barrière voor het langzame verkeer daar weg, namelijk het spoor en de A12. De route gaat parallel langs en op dezelfde hoogte als het spoor Hollands Spoor-Laan van NOI lopen. Over een nieuwe brug kunnen mensen het spoor Den Haag-Utrecht over, waarna men via de bestaande brug over de A12 richting Voorburg gaat. Voor mensen in Laak wordt het ook makkelijker om station Laan van NOI te bereiken.

Het nieuwe fietspad loopt in twee richtingen en is circa 4,5 meter breed. Het voetpad wordt ongeveer 2,5 meter breed. Ook worden er een voetgangersbrug over het water en een bloemrijk grasland met bomen aangelegd.

Tussen het viaduct over de A12 en de Spoorstraat in Voorburg wordt ook een fietsstraat aangelegd. In Voorburg worden de Pompe van Meerdervoortstraat en de Van Alphenstraat nieuwe fietsstraten.

Snelle, veilige en comfortabele routes

De Verlengde Velostrada wordt in Den Haag in drie ‘schakels’ gebouwd, waarvan de nieuwe route tussen de Binckhorstlaan en Laan van NOI schakel 2 is. Schakel 1 loopt van de Rijswijkseweg tot de Binckhorstlaan. Hierbij wordt ook een nieuwe brug over de Trekvliet gebouwd. Schakel 3 wordt idealiter samen met de nieuwe tramlijn langs de Binckhorstlaan gebouwd. Er komt dan een brug over het nieuwe tramspoor en de Binckhorstlaan.

De Velengde Velostrada is onderdeel van een breder netwerk van aantrekkelijke fietsroutes, de sterfietsroutes. Den Haag wil daarmee het fietsverkeer beter laten doorstromen en meer ruimte bieden aan de fietsers. Ook op bestaande fietspaden zijn de afgelopen jaren tegels vervangen door asfalt. Inmiddels gaat het om bijna 150 kilometer aan comfortabele fietspaden.

Samenwerking

De Verlengde Velostrada schakel 2 is onderdeel van een pakket mobiliteitsmaatregelen van de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. Dit zogeheten ‘No-Regret pakket’ is een eerste stap richting een nieuw mobiliteitssysteem voor het Haagse Central Innovation District en de Binckhorst (CID – Binckhorst). De nieuwe fiets- en wandelroute wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg en ProRail verder voorbereid. 

Lees alle beschikbare informatie hier.

Deze artikelen heeft u misschien gemist