Berserik in Museum Rijswijk nog te zien tot en met 7 april

Voor het eerst zijn vrijwel alle werken van Hermanus Berserik (1921-2002) in de collectie van Museum Rijswijk in een tentoonstelling te zien.

De kern van deze collectie is bijgebracht in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw door

een aantal grote aankopen rechtstreeks van de kunstenaar. Sindsdien zijn er stapsgewijs werken aan toegevoegd. In de afgelopen jaren is de collectie weer explosief gegroeid dankzij diverse schenkingen en een groot bruikleen van het rijk. Op deze wijze deden onder meer kapitale werken hun intrede die anders buiten het bereik van het museum zouden zijn gebleven.

Berseriks werk werd aanvankelijk gekenmerkt door stilte en iets raadselachtigs. De toeschouwer is voortdurend op zoek naar iets dat niet in de voorstelling is te zien. Dit wordt mede in de hand gewerkt doordat de kunstenaar bijvoorbeeld luchtschepen, paspoppen en speelgoedpaarden als ‘levende’ personages opvoert. In zijn latere, veel losser geschilderde landschappen en kustgezichten, maar ook de zelfportretten, verraden de onmiskenbare tekenen van verval in de voorstelling de nostalgie van een ouder wordende kunstenaar.

Inmiddels telt de collectie van Museum Rijswijk zo’n veertig schilderijen en ruim honderd werken op papier, zoals grafiek, tekeningen en gouaches. Vrijwel alle onderwerpen die Berserik ter hand nam, zijn vertegenwoordigd.

Museum Rijswijk, Dinsdag – zondag 11-17 uur, Museumrijswijk.nl

“… Berserik is indrukwekkend …”

“… een openbaring …”

“… genoten van Berserik en zijn humor …”

“… zeer de moeite waard …”

(uit gastenboek Museum Rijswijk)

Deze artikelen heeft u misschien gemist