Misbruik van het Persoonsgebondenbudget (PGB) in Rijswijk?

Alice Prenger rechts op de foto, samen met fractiegenoot Remco Nunnikhoven

Volgens Alice Prenger maken dubieuze zorgaanbieders steeds vaker gebruik van kwetsbare mensen om hun kas te spekken.

“Patiënten worden onder druk gezet om voor meer uren te tekenen dan aan zorg wordt geboden. Ook hogere bedragen worden in rekening gebracht. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt er tot 625 miljoen euro per jaar gefraudeerd met gemeenschapsgeld. Aan malafide zorgbureautjes worden blijkbaar geen kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot betrouwbaarheid. Een Verklaring omtrent Gedag blijkt niet vereist te zijn”, aldus het BvR-raadslid


Daarom stelt Beter voor Rijswijk schriftelijke vragen aan het college waarin het vraagt of

er een antifraudebeleid in de gemeente en op welke wijze dit beleid wordt uitgevoerd. Ook wil de grootste fractie van Rijswijk weten hoe er door het college wordt opgetreden wanneer er sprake is van vermeende fraude.

Verder vraagt het of de gemeente gebruik maakt van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur “Het is namelijk mogelijk om volgens de wet Bibob (BIBOB) de integriteit van aanbieders te beoordelen alvorens zij worden toegelaten tot toelating in deze markt.”

Tenslotte ook nog de vraag of de gemeente aan de slag gaat met een nieuwe wet waardoor gemeenten informatie van malafide bureautjes mogen uitwisselen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist