Uitvoering herinrichtingswerkzaamheden Rembrandtkade maandag begonnen

Wethouder Mark Wit is met het weghalen van een deel van de bestrating symbolisch begonnen met de herinrichting van de Rembrandtkade.

Twee jaar geleden zijn de voorbereidingen gestart voor het groot onderhoud en de herinrichting van de Rembrandtkade. De ondergrondse en bovengrondse infrastructuur is sterk verouderd en toe aan een grote onderhoudsbeurt. De rioolhuisaansluitingen en gas- en waterleidingen moeten worden vervangen. Daarnaast maakt de Rembrandtkade onderdeel uit van het programma Metropolitane fietsroutes MRDH en de hoofdfietsroute in Rijswijk. Het verbeteren van deze belangrijke fietsroute maakt onderdeel uit van het herinrichtingsproject. Bij het maken van het inrichtingsplan hebben omwonenden uitgebreid mee kunnen denken.


Sinds oktober vorig jaar is er met voorbereidende werkzaamheden gestart. De bomen aan de woningzijde zijn gerooid en de wortelen uit de grond verwijderd. Daarnaast heeft Dunea en Stedin voor een groot deel van de gas- en waterleiding vervangen.

De herinrichtingswerkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Naar verwachting rondt de gemeente de werkzaamheden in oktober af. De komende jaren worden meerdere straten in Rijswijk aangepakt en in uitvoering gebracht. Zo volgen de herinrichting van de Lindelaan, Tulpstraat en Steenlaan elkaar de komende jaren op.

Deze artikelen heeft u misschien gemist