Vragen Rijswijks-Belang over herinrichting Rembrandtkade

De Rembrandtkade zonder werkzaamheden toen nog

De fractie Rijswijks-Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Rijswijk college over de herinrichting van de Rembrandtkade

De fractie omschrijft de gevolgde procedure: “Via een prima opgezet traject via samen.rijswijk.nl zijn belanghebbenden betrokken bij de herinrichting van de Rembrandtkade. Via diverse fases (1 t/m 6)  was er goed te volgen welke stappen er zijn doorlopen tussen gemeente en belanghebbenden (bewoners). Het project is inmiddels in fase 7 beland.

Hieronder een inzicht over het project: https://samen.rijswijk.nl/nl-NL/projects/herinrichting-rembrandtkade

De fractie van Rijswijks-Belang vraagt hoe de planning van het project verloopt en of de genomen veiligheidsmaatregelen voldoende gebleken zijn. Rijswijks-Belang geeft aan dat de uitvoerder  behoorlijke hinder te ondervinden omdat opdrachtgever (Gemeente Rijswijk) ervoor heeft gekozen de Rembrandtkade niet af te sluiten voor verkeer. “De verkeerscirculatie zou hierdoor anders worden in de wijk en dat is onwenselijk. In veel straten geldt eenrichtingsverkeer”, aldus de gemeente.  

Rijswijks Belang geeft aan dat nu fietsende kinderen die naar school gaan of uit school komen tussen de werkzaamheden door slalommen, daar waar de straat volledig open ligt en er gas en waterleidingen bloot liggen. Ook het auto verkeer belemmert de uitvoering en zorgt ervoor dat bij elke auto die langs de werkzaamheden rijdt er gestopt wordt in verband met de veiligheid van de uitvoerders.

“Bent u  bereid om als verantwoordelijk opdrachtgever met opdrachtnemer(s) / uitvoerders hier nog eens goed naar te kijken en waar mogelijk overwegen toch een omleiding te organiseren en of de weg af te sluiten in afweging veiligheid van zowel bewoners als werklui , loop en fietsverkeer? Als het blijkt verkeerstechnisch echt  niet mogelijk te zijn om de weg af te sluiten voor verkeer, bent u bereid extra in te zetten op toezicht?”

Deze artikelen heeft u misschien gemist