Half miljoen staatssteun voor aanpak jeugdcriminaliteit in Rijswijk

Burgemeester Huri Sahin

Burgemeester Huri Sahin heeft dinsdag bekendgemaakt dat het Rijk 20 gemeenten, waaronder Rijswijk, in aanmerking laat komen voor tijdelijke financiële middelen van maximaal € 500.000 per jaar, voor drie jaar in het kader van de aanpak van jeugdcriminaliteit.

“Deze middelen vallen binnen het landelijk programma ‘Preventie met Gezag’. Deze middelen moeten we inzetten om te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar in de (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit terecht komen, of daarin verder afglijden”, aldus de burgemeester.

“Financieel gezien is dit goed nieuws, want met deze bijdrage kunnen we de komende jaren meer investeren in de preventie van jeugdcriminaliteit en daarmee hopelijk echt een verschil maken. Tegelijkertijd is het ook geen goede ontwikkeling dat wij nu ook geselecteerd zijn, op basis van de cijfers in Rijswijk. Het ministerie heeft daarbij onder meer gekeken naar het aantal door de politie geregistreerde misdrijven, high impact crimes en gevallen van drugshandel per 10.000 inwoners. Daarbij is ook gekeken hoeveel jongeren verdacht zijn van het plegen van zo’n delict.”

Voorwaarden
“We pakken deze financiële middelen met beide handen aan. Deze maand zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid de eisen en voorwaarden bekendgemaakt voor het doen van een aanvraag. Medio mei moeten we een plan van aanpak. Wij zijn daar nu mee aan de slag. Ik houd uw raad op de hoogte over de voortgang”, besluit Sahin.

Deze artikelen heeft u misschien gemist