Beter voor Rijswijk stelt vragen over project ‘Wonen in de Cocon’

De fractie Beter voor Rijswijk is door een aantal inwoners aangesproken over de toewijzing van
woningen in RijswijkBuiten. Specifiek de woningen in deelgebied Parkrijk in het project ‘Wonen in de Cocon’ die gebouwd zijn vanuit het woonfonds. “In dit woonfonds zitten Rijswijkse middelen. Het bevreemdt de fractie dan ook dat er woningen zijn toegewezen aan onder andere mensen uit Den Haag en Zoetermeer.”

Parkrijk
“In deelgebied Parkrijk zijn in het project ‘Wonen in de Cocon’ 100 huurwoningen voor
middeninkomens gebouwd. De 38 eengezinswoningen en 62 appartementen zijn gebouwd
vanuit Woonfonds RijswijkBuiten, dat is opgericht door Gemeente Rijswijk, Dura Vermeer en
fondsenbeheerder Vastgoed Syndicering Nederland N.V. (VSN). Met de oprichting van dit
fonds heeft de gemeente Rijswijk de bouw van deze huurwoningen voor middeninkomens
mogelijk en betaalbaar gemaakt voor de lange termijn. Een unicum waarmee de Rijswijkse
woningmarkt voor huurders met middeninkomens toegankelijker wordt”, meldt de fractie Beter voor Rijswijk.

Beter voor Rijswijk heeft naar aanleiding van bovenstaande, het college de volgende vragen
stellen:

 • Is het college ervan op de hoogte dat er woningen zijn toebedeeld aan mensen vanuit
  de regio?
 • Deelt het college de mening van Beter voor Rijswijk dat de woningen, welke tot stand
  zijn gekomen met Rijswijkse middelen, ook aan Rijswijkers hadden moeten doen
  toekomen?
 • Er zijn aan de voorkant afspraken over gemaakt dat Rijswijkers voorrang zouden
  krijgen op de woningen die betaald zijn vanuit het Rijswijkse woonfonds. Door onder
  andere het toetsingscriteria (het achterlaten van een Rijswijkse sociale huurwoning, de
  afgelopen tien en minstens 6 jaar woonachtig zijn in Rijswijk etc). Waren er vanuit de
  3500 inschrijvingen onvoldoende Rijswijkers te vinden waardoor er is toegewezen aan
  mensen die niet in deze gemeente woonachtig zijn, maar wel aantoonbaar werkzaam
  zijn binnen onze gemeente? Graag uitgebreid toelichten hoe de uiteindelijke toewijzing
  tot stand is gekomen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist