Metropoolregio en gemeente Rijswijk investeren in kwaliteit bedrijventerreinen

De gemeente Rijswijk en de Gemeente Den Haag hebben gezamenlijk een subsidie van €560.000 hebben ontvangen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de revitalisering van bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Westvlietweg. Hiervoor zetten beide gemeente het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP Haaglanden) in, waar eerder in 2023 een ambitieuze investeringsagenda van zes miljoen euro is vastgesteld.

Meerlaags
Deze forse financiële impuls maakt de ontwikkeling van nieuwe innovatieve concepten mogelijk, zoals meerlaagse bedrijfsruimte. Daarnaast biedt het kansen voor herstructurering en verduurzaming en transformaties van verouderd vastgoed, waarmee we de toekomst van onze bedrijventerreinen versterken.

Capactiteit
De extra middelen stellen ons ook in staat om extra capaciteit in te huren om samen met ondernemers te werken aan gewenste toekomstige ontwikkelingen op beide bedrijventerreinen. Dit is een strategische stap om de economische groei te stimuleren en een duurzame, innovatieve toekomst voor onze ondernemers te waarborgen. Wij kijken uit naar een succesvolle voortzetting van de samenwerking in het behouden en versterken van onze werklocatie op het bedrijventerrein Plaspoelpolder.

Wethouders Werner van Damme (gemeente Rijswijk-foto) en Saskia Bruines (gemeente Den Haag) en Jan Brugman, directeur van IPP Haaglanden werden geïnterviewd door de MRDH. Het interview vindt u hier.


Bron: Nieuwsbrief ‘Rijswijk Onderneemt’

Deze artikelen heeft u misschien gemist