Rijswijkse CDA-fractie stelt vragen over Jeugdhulp Haaglanden

(Afb. website Jeugdhulp Haaglanden)

Bezorgde CDA-fracties in Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zoetermeer hebben hun colleges vragen gesteld over de recente ontwikkelingen binnen het regionale samenwerkingsverband Jeugdhulp Haaglanden.

De genoemde fracties maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen van het vertrek van de gemeente Den Haag uit de ambulante jeugdzorg voor de de overige gemeenten in de regio Haaglanden.

Passende zorg

In een persbericht schrijft het CDA dat voor deze politieke partij het streven onveranderd blijft. Namelijk het leveren van de beste en meest passende zorg voor ieder kind in de regio. De aanstaande toename van druk op de kosten van de jeugdzorg roept vragen op over het behoud van kwaliteit.

Op dit moment is er een open house constructie. Het CDA wil weten of iedere aanbieder hierin kan meedingen. De partij wenst helderheid over de deelname van zorgaanbieders en vraagt naar mogelijke kwaliteitseisen om de zorg te sturen.

Tevens vragen de fracties hun colleges of alternatieve constructies wenselijk en noodzakelijk zijn. Daarbij staat de vraag of de huidige organisatie van jeugdzorg in de regio Haaglanden optimaal is, centraal.

Gereguleerde toegang

Het CDA hecht groot belang aan een goed gereguleerde toegang tot de jeugdzorg, aldus het persbericht. De partij overweegt of het altijd noodzakelijk is een kind te laten behandelen. Of dat er ingezet moet worden op het versterken van ondersteuning vanuit de naaste omgeving. Hierdoor kunnen sterkere gemeenschappen rondom het kind worden gevormd.

Het CDA omarmt het principe ‘it takes a village to raise a child‘. Hierbij ligt ook een verantwoordelijkheid bij de gemeenschap kinderen veilig en gezond te laten opgroeien. De partij stelt zich de vraag hoe er gezorgd kan worden dat jeugdzorg alleen ingezet wordt als dit passend is.

Regionale samenwerking

Tot slot schrijft het CDA in het persbericht dat zij zich onverminderd blijft inzetten voor de jongeren en gezinnen die zorg en hulp nodig hebben. Het CDA kijkt uit naar de antwoorden op haar vragen en zet zich onverminderd in voor regionale samenwerking in het belang van degelijke jeugdzorg in Haaglanden.

Deze artikelen heeft u misschien gemist