Grof vuil ophalen 2 maal per jaar gratis

De gemeenteraad van Rijswijk heeft dinsdagavond met grote meerderheid (19 stemmen voor-11 tegen) ingestemd met het aangepaste amendement van Beter Voor Rijswijk  en GroenLinks.  Twee maal per jaar wordt het grof vuil gratis opgehaald op vaste plekken en tijden momenten in de wijken. Bij het derde maal aanbieden worden er wel kosten in rekeningen gebracht.

Om verdere verhoging van de afvalstoffenheffing te beperken (Rijswijk is één van de duurste gemeenten) was al eerder besloten grofvuil alleen aan huis op te halen tegen betaling. De kosten nu bedragen per 2m3 een bedrag van € 12,50. In andere gemeenten in de regio liggen de kosten hoger, aanzienlijk meer zelfs: tussen de €20,00 en €25,00. Onderzoek leert dat twee maal per jaar gratis ophalen leidt tot 9% minder illegaal dumpen.

Nu zijn de inwoners verplicht te betalen voor het ophalen, tenzij het zelf naar de milieustraat gebracht wordt. Bij groot grof vuil zoals matrassen is dat niet voor iedereen mogelijk. 

Sommige fracties waren het niet eens met dit besluit om twee keer per jaar op vaste locaties in de wijk grof vuil op te halen. Men vroeg zich af wie er zo lang grofvuil bewaart. Met matrassen en wasmachines moet de bewoner naar de verzamelplaats 400 meter verder in de wijk. Wethouder Mark Wit gaat snel in gesprek met Avalex om grofvuiltransporten’ zo efficiënt en zo  goedkoop mogelijk uit te voeren.

Deze artikelen heeft u misschien gemist