Rijswijk kiest voor het meer betrekken van inwoners bij wat de gemeente doet

De gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met de nieuwe participatieverordening voor de gemeente Rijswijk. Hiermee krijgen inwoners meer invloed en grip op wat de gemeente doet. Bijzonder detail hierbij is dat deze verordening zelf óók tot stand is gekomen met inbreng van inwoners van Rijswijk.


Van kop tot staart

Participatie is het proces waarbij inwoners en ondernemers invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke vraagstukken, beslissingen of diensten die hen aangaan. Kortom: het is de manier waarop je in de stad samenwerkt met iedereen om de stad te verbeteren.

Dit gebeurde voorheen vooral wanneer het beleid werd gevormd of voorbereid. De nieuwe verordening voegt toe dat men die invloed ook krijgt bij de uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid. Daarnaast biedt de participatieverordening meer mogelijkheden aan inwoners om zelf initiatieven te nemen en daarbij ondersteuning te krijgen vanuit de gemeente.

De verordening zelf is tot stand gekomen met inbreng van inwoners. Enkele honderden inwoners gaven aan wat hun motivatie is om wel of niet mee te denken met de gemeente, hoe inwoners een bijdrage willen leveren, welke dingen inwoners liever zelf doen in plaats van de gemeente. Daarin kwam onder andere naar voren dat inwoners het belangrijk vinden dat ze hun eigen ideeën kunnen uitvoeren in de gemeente.

Sociale cohesie

Wethouder Participatiebeleid Armand van de Laar ziet het aannemen van de participatieverordening als een grote stap: “Participatie dient een groter doel dan alleen het hebben van een toegevoegde waarde aan gemeentelijk beleid. Participatie vergroot namelijk ook de sociale cohesie in de stad. Via participatie krijgen inwoners inzicht in vele wensen en verschillende belangen in de stad. Via participatie leer je vaak je eigen leefomgeving kennen op een manier zoals je er nog niet eerder naar had gekeken. Het draagt bij aan het besef dat we samen een gemeenschap vormen.”

Bron: Gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist