Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden.

Kwijtschelding kan aangevraagd worden voor de volgende belastingen:

  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • onroerendezaakbelasting (OZB)

Inkomen

Heeft u een inkomen dat rond of onder het bijstandsniveau ligt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Verzoekformulier

Kijk hier op welke manieren u een verzoekformulier voor kwijtschelding kunt regelen.

Vraag de gemeente uiterlijk binnen zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag om kwijtschelding.

Hulp

Voor hulp bij het invullen van het verzoekformulier kunt u telefonisch een afspraak maken met de Sociaal Raadsman via telefoonnummer 14070 (maandag t/m vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur).

Bron: gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist