Onverminderd overlast hard rijdend sluipverkeer Presidentenwijk

Plaatsing van de tijdelijke verkeersdrempel George Washingtonlaan oktober 2023

De bewoners van de Presidentenwijk hebben al bijna een jaar last van veel te hard rijdend sluipverkeer. Vooral bewoners met jonge kinderen vrezen voor de veiligheid.

WarmtelinQ

Op de Generaal Spoorlaan staat regelmatig een file door de WarmtelinQ werkzaamheden. Vooral in de avondspits proberen veel automobilisten deze file te omzeilen door af te slaan naar de President Kennedylaan en dan voor de Presidentenbuurt weer verder te rijden richting Schaapweg / Sammersweg. Veel automobilisten rijden dan vaak veel te hard in de betrekkelijk brede straten van de Presidentenwijk.

Petitie

In mei vorig jaar vroegen in een petitie zo’n honderd wijkbewoners de gemeenteraad maatregelen te treffen tegen het “racend” sluipverkeer. Dat resulteerde na vijf maanden herhaald aandringen in de plaatsing van twee tijdelijke verkeersdrempels. Deze website berichtte daarover in dit artikel.

Bij de plaatsing van de tijdelijke verkeersdrempels vreesden de bewoners al dat deze maatregel niet afdoende zou zijn. Met name de drempel in het smalle stuk van de Kennedylaan heeft geen effect. En de drempel in de G. Washingtonlaan heeft ertoe geleid dat het verkeer nu afslaat naar de Rooseveldlaan (waar men eerst weinig of geen last had) en daar met hoge snelheid richting de rotonde op de kruising met de Schaapweg rijdt.

Minder hard

In december hebben de bewoners in een brief aan de gemeente uitgelegd waarom de twee geplaatste verkeersdrempels niet het beoogd effect hebben. Ze vragen de gemeente daarom veel meer drempels in de Presidentenbuurt te plaatsen zolang de WarmtelinQ werkzaamheden voortduren.

De gemeente is op dit verzoek niet ingegaan. Als redenen gaf de gemeente aan dat de snelheid van het verkeer inmiddels is verminderd en dat de werkzaamheden op de Beatrixlaan in juni van dit jaar klaar zullen zijn. De bewonersgroep begrijpt echter niet hoe de gemeente erbij komt dat het sluipverkeer minder hard rijdt. Verder hebben ze begrepen dat de werkzaamheden zijn vertraagd, onder andere door archeologische vondsten.

In gesprek

De overlast van het veel te hard rijdende sluipverkeer in de Presidentenwijk richting Den Haag/Moerwijk duurt dus onverminderd voort. Bewoners van de wijk zijn hierover inmiddels weer in gesprek gegaan met de gemeente en met wethouder Van de Laar. Wordt vervolgd.

Deze artikelen heeft u misschien gemist