Een wijkcentrum is vóór en dóór bewoners

Rijswijk zit in een nieuwe fase. Al enkele jaren behoort de stad tot de hardst groeiende steden van Nederland. In deze fase groeit ook de roep om meer maatschappelijke voorzieningen. Zo deed Welzijn Rijswijk onlangs in een raadsvergadering een beroep op de gemeenteraad om de organisatie te betrekken bij de komst van een wijkcentrum bij de opnieuw te bouwen Marimbahal. Maar waarom zijn deze voorzieningen zo belangrijk? Het wijkcentrum in Te Werve – dat in september 2023 is geopend – is daar een mooi en levend voorbeeld van.

Koffie als bouwsteen
“Zodra we bij Welzijn Rijswijk wisten dat we een wijkcentrum in Te Werve mochten starten heb ik me volledig op de wijk kunnen richten.”, vertelt Karin van Frankenhuyzen, wijkwerker bij Welzijn Rijswijk. “De behoefte aan een ontmoetingsplek was er al jaren. Tijdens een eerste rondgang werden een aantal dingen me al snel duidelijk – de grootschalige renovatie en nieuwbouw hebben de wijk flink op zijn kop gezet. En de behoefte aan de ruimte is daardoor alleen maar groter geworden.” Karin werkt in het nieuwe wijkcentrum samen met Errol Zeefuik, sociaal beheerder. Errol vult aan “Door die enorme behoefte zijn we nog vóór de opening gestart met een koffiecorner, op de dinsdagochtend. Inmiddels zijn er al 3 koffiemomenten in de week.”

Toen de koffiecorner actief werd, ging het snel met het wijkcentrum: naast een gezellig moment op de dinsdagochtend vlogen de ideeën van bewoners uit de wijk voor het wijkcentrum over de tafel. Over allerlei initiatieven. Het uitgangspunt is daarbij altijd dat er georganiseerd moet worden door de bewoners zelf.

Vóór en dóór bewoners
“En dat is ook hoe we het graag zien. Dat bewoners het wijkcentrum gaan ‘dragen’ en zelf gaan organiseren.” vertelt Errol. “Bewoners kunnen gebruik maken van het wijkcentrum voor hun eigen initiatieven. Zo zijn er inmiddels al 15 bewonersinitiatieven gestart. Zo zijn er naast de koffieclubs ook kookactiviteiten met kinderen, is er een digicorner, oudergroepen en is er een Ladies Only Night. Bewoners met ideeën kunnen altijd bij ons terecht. We vragen dan steeds of de bewoners ook twee andere bewoners kunnen vinden die samen het initiatief willen dragen. Zo voorkomen we eendagsvliegen en merken we dat de initiatieven beter bezocht worden. Ook zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor het open en sluiten van het gebouw. Daardoor wordt het echt ‘hun wijkcentrum’.

“Dat niet iedereen al alles kan, is geen enkel probleem.”, vult Karin aan. “Niemand is te oud om te leren. De ondersteuning en begeleiding krijgen ze van ons, de professionals. Of, nog mooier, van een andere bewoner. Daarbij nemen we een initiatief nooit zelf over, we helpen de bewoners alleen op weg om het zelf te kunnen doen.”

Verbinding in de wijk wordt zichtbaar  
De uitdaging voor Welzijn Rijswijk zit hem in het verbeteren van de onderlinge contacten van inwoners in de wijk. Sinds de komst van het wijkcentrum zien zij dat deze contacten verbeteren. “Daar waar bewoners voorheen langs elkaar heen liepen of langs elkaar op het school- of sportplein stonden, weten ze elkaar nu te vinden. In het wijkcentrum, maar zeker ook daarbuiten. En dat zorgt ervoor dat bewoners sneller samen wat gaan doen. Of iets voor elkaar over hebben,” vertelt Errol. “Als ik er zo over nadenk: Als we dit zo doorzetten hebben wij over een tijd geen werk meer hier. Dat zou natuurlijk ideaal zijn!”.

Wijkcentrum als ‘Huis van de wijk’
Locaties als wijkcentrum Te Werve zijn er weinig in Rijswijk. De succesvolle aanpak in Te Werve wil Welzijn Rijswijk graag op meerdere plekken in Rijswijk organiseren. In het eigen wijkcentrum Stervoorde, maar zeker ook straks in de Muziekbuurt – op de plek waar de nieuwe Marimbahal gerealiseerd gaat worden Uit de Raadsvergadering van januari bleek dat Welzijn Rijswijk van mening is dat de komst van een nieuw en permanent wijkcentrum hard nodig is om ook daar de saamhorigheid in de wijk verder te vergroten.

Benieuwd wat er zich in Wijkcentrum Te Werve allemaal afspeelt? Of ben je een inwoner in Te Werve en wil je zelf een initiatief starten? Op de website www.wijkcentrumtewerve.nl kun je vinden welke initiatieven er plaatsvinden en vind je de contactgegevens van Karin en Errol. Langskomen kan natuurlijk ook!

Deze artikelen heeft u misschien gemist