Lezing over Historisch Ypenburg: ‘Ypenburg van boerderij naar Vinexwijk’

Het Bestuur van de Historische Vereniging Rijswijk nodigt iedereen uit voor een bijeenkomst op dinsdag 23 april 2024 in gebouw Hofrust, Herenstraat 44 b waar om 20.00 uur de lezing ‘Ypenburg van boerderij naar Vinexwijk’ plaatsvindt. 

De lezing wordt gegeven door Henk Kronenberg, voorzitter van “Historisch Ypenburg”

De woonwijk Ypenburg is gebouwd op het voormalige vliegveld Ypenburg. Dat vliegveld is in 1936 ontstaan op de weilanden van hoeve Ypenburg. Die boerderij moest omstreeks 1920 verhuizen vanachter de wielerbaan ( gelegen in het huidige bedrijventerrein Broekpolder ) naar nabij gelegen gronden in verband met de aanleg van Rijksweg 13 van Rijswijk naar Rotterdam. Door die aanleg van de Rijksweg werd het polderland over de Hoornbrug bereikbaar en kreeg belangstelling van de gemeente Rijswijk. Hoewel weinig steun bestond voor de aanleg van een vliegveld zette de toenmalige burgemeester de eerste spa in de grond. De eigen uitbreidingsplannen voor het gebied bleven in de lade. Pas na de sluiting van vliegveld Ypenburg in 1992 kon en wilde Rijswijk meewerken aan het Vinex-project Buitenplaats Ypenburg. De annexatie door Den Haag in 2002 zette een streep door de ambities van Rijswijk (en Nootdorp en Pijnacker ).

In zijn lezing over Ypenburg, van boerderij tot Vinex-wijk, zal Henk Kronenberg ingaan op deze bijzondere historie van voormalig Rijswijks grondgebied. Hij zal ook kort ingaan op de oudste geschiedenis. Tijdens de voorbereidingen voor de bouw van de woonwijk zijn door de Rijswijkse stadsarcheoloog Hans Koot graven gevonden van de oudste bewoners van de toenmalige kustlijn uit de Steentijd. De interesse van Henk Kronenberg voor Ypenburg ontstond toen hij in 1974 als leider actief werd bij de luchtverkenners. Als groepsvoorzitter heeft hij vanaf 1989 geijverd voor het behoud van het vliegveld voor luchtvaartrecreanten maar vooral voor zijn luchtscouts. Hij is in 1990 ook dichtbij Ypenburg, in Rijswijk, komen en blijven wonen.

Een nieuwe woonwijk bood ook nieuwe kansen. In 2003 heeft hij samen met een oud-personeelslid van de firma Fokker “Historisch Ypenburg” opgericht. Zij proberen nu de huidige bewoners op Ypenburg te informeren over de geschiedenis van hun woonwijk. Naast de Steentijd, de buitenplaatsen, het vleiveld en de Tweede Wereldoorlog besteden zij aandacht aan de huidige Vinex-wijk. Dat is in totaal meer dan 5500 jaar geschiedenis. 

Deze artikelen heeft u misschien gemist