Rijswijkse burgers gaan kransen oorlogsmonument bewaken

Op initiatief van raadslid Marc Weterings (Rijswijks Belang) gaan Rijswijkse burgers de kransen en bloemen die op 4 mei bij het gemeentelijk oorlogsmonument worden neergelegd, zelf bewaken.

Door de wacht te houden willen ze een herhaling voorkomen van de gebeurtenissen van vorig jaar. Toen vernielden vandalen meerdere keren bloemen en linten en gooiden ze die in het water.

Extra maatregelen

De jaarlijkse kranslegging in Park Hofrust vindt plaats bij het Monument voor de Gevallenen. De plek ligt wat afgelegen, waardoor zeker na zonsondergang controle van buitenaf ontbreekt. De gemeente treft dit jaar extra maatregelen, waaronder het inzetten van meer politiecapaciteit en handhaving. Ook worden volgens een woordvoerder van de gemeente de bloemen en kransen die dit jaar bij het monument komen te liggen, dagelijks om 21.00 uur weggehaald en de volgende dag om 09.00 uur teruggelegd.

Het burgerinitiatief om met vrijwilligers te willen waken in de uren dat de bloemen en kransen er staan, steunt de gemeente als een mooi gebaar. Hoewel Weterings liever ziet dat de bloemen en kransen ’s nachts blijven liggen, begrijpt hij het standpunt van de gemeente.

Toegenomen spanningen

Het vandalisme tijdens Dodenherdenkingen is niet uniek voor Rijswijk. Ook andere gemeenten zijn in het verleden hiermee geconfronteerd. En met de huidige oorlog in de Gaza zijn de spanningen in de maatschappij de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Incidenten die zich recent hebben voorgedaan, zijn aanleiding dit jaar extra alert te zijn.

Belang herderken en vrijheid

Het burgerinitiatief wil niet alleen waken, maar ook in gesprek gaan over het belang van herdenken en vrijheid.

“Dankzij de mensen die voor ons zijn gestorven in de Tweede Wereldoorlog, leven wij nu in vrijheid”, aldus Weterings. “Dat is ook de boodschap die we met het burgerinitiatief willen uitdragen. We willen daar niet alleen waken, maar gaan ook graag met voorbijgangers in gesprek over dit belangrijke onderwerp.”

Deze artikelen heeft u misschien gemist