Wil van Nunen (PvdA): “Middenhuur mag niet sociale huur verdringen als kosten tegenvallen”

De Rijswijkse gemeenteraad heeft dinsdag besloten om een voorbereidingskrediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen om de haalbaarheid van scenario 3 (behalve woningbouw en maatschappelijke voorzieningen ook een (wedstrijd)sporthal) voor de Marimbahal te laten onderzoeken. Daarmee heeft de raad ook besloten dat de Marimbahal na ’14 jaar touwtrekken’ gesloopt zal gaan worden.
Wij vroegen enkele raadsleden naar hun gedachten bij dit besluit.

Sociale woningbouw
Wil van Nunen (PvdA): “Wij zijn blij met scenario 3 (ruimte voor sport) en de aandacht voor sociale huurappartementen. Dat laatste is voor de PvdA erg belangrijk, gezien onze doelstelling en die van de coalitie om 30% sociale woningbouw te behouden. We wachten inderdaad nog het plaatje van kosten af. Ik heb gezegd dat middenhuur niet de sociale huur mag verdringen als de kosten tegenvallen. Dat is nu ook in de motie opgenomen. Dat was voor ons een voorwaarde om voor te stemmen.”

Deze artikelen heeft u misschien gemist